Ing. Stanislav Menkyna (gitarista, spevák, milovník dobrej hudby)

* narodený v r. 1955 in Michalovce, Slovenská republika

S hrou na gitaru započal na Ľudovej škole umenia (ĽŠU) v Bratislave, ktorú navštevoval v rokoch 1965-1970. Tu na samom počiatku začal rozvíjať svoj talent za pomoci kvalifikovaných učiteľov. “Štúdium hry na klasickú gitaru mi dalo solídny základ pre môj budúci vývoj” Spievať začal približne v rovnakom období. Práve v tomto čase hral v rôznych formáciách prevažne v gitarových duách.

Mal som obrovské šťastie, že som vyrastal v šesťdesiatych a dospieval v sedemdesiatych rokoch. Plne som si uvedomoval, čo všetko sa vtedy odohrávalo na medzinárodnej i domácej hudobnej scéne.

Bol silne ovplyvnený tvorbou Beatles, Erica Claptona, George Harrisona, Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, Uriah Heep, Free a ďalších umelcov.

Bezhranične som obdivoval kreativitu a vokálnu i inštrumentálnu virtuozitu umelcov, ktorí tvorili a vystupovali v 60tych a 70tych rokoch. Oni posúvali všetky hudobné a vokálne bariéry stále na vyššiu úroveň, vytvorili nové hudobné trendy a vokálne i inštrumentálne techniky. Mojou ambíciou v tom období bolo nielen počúvať túto nádhernú hudbu, ale byť schopný ju svojim spôsobom reprodukovať na čo najvyššej profesionálnej úrovni.

V rokoch 1984-2003 sa presťahoval s rodinou do Londýna, kde žil a pracoval po celý čas. Hudobná produkcia sa načas dostala do úzadia, keďže pracoval vo vysokých exekutívnych pozíciách a i keď príležitostne hral a spieval, nebolo možné venovať hudbe toľko času akoby si prial . Napriek tomu hudba vždy predstavovala prioritu v jeho živote. “ V tomto období som neúnavne navštevoval nespočetné množstvo koncertov a podujatí a a mal som to šťastie, že som mohol “nasávať” hudobnú atmosféru Londýna i iných britských miest, ktorá vo mne ostane na celý život”.
Po návrate na Slovensko sa stal opäť súčasťou domácej lokálnej hudobnej scény a hral v rôznych formáciách spolu s hudobníkmi ako napr. Ján “Ponka” Duban, Miro Malinovský, Milan Konfráter, Peter “ Bonzo” Radványi ap.

V určitej fáze som pocítil, že sa vokálne i inštrumentálne potrebujem zlepšiť

Odpoveďou bolo vrátiť sa k štúdiu do školy, tak ako keď v mladosti začínal. Počas uplynulých rokov navštevoval Hudobnú akadémiu v Bratislave a taktiež hudobné lekcie od britského bluesového gitaristu Juliana Sochu. Taktiež pravidelne navštevoval hodiny spevu. Je nesmierne náročné dôveryhodne interpretovať “claptonovský” typ hudby a preto počas takmer celého svojho hudobného života hľadal vhodného partnera k hre tých mimoriadne dôležitých sólových partov skladieb. Ideálneho partnera našiel v Mirovi Zahradníkovi, ktorého virtuózne ovládanie hudobného nástroja, jeho cit a feeling dodávajú hudbe tú životne dôležitú súčasť.


Ak sa nám podarí vytvoriť kúsok atmosféry a preniesť energiu skladieb, ktoré hráme na pódiu na poslucháčov, bude to splnenie mojich celoživotných hudobných ambícií.